Skip to main content

Aansluiting bij B Corp-beweging: het bewijs van onze positieve impact op mens en milieu

Ondernemen met oog voor mens en milieu. Het zit in ons bloed. Je ziet het terug in alles wat we doen. En binnenkort ook in onze B Corp-certificering. De B Corp-beweging is een wereldwijde gemeenschap van nu al meer dan 6.000 bedrijven die ‘business as a force for good’ willen inzetten. We beseffen dat we het niet alleen kunnen. Deelnemen aan en samenwerken binnen de beweging is een essentiële factor. Op dit moment bereiden we onze aanvraag voor deze certificering voor. Op deze wijze verankeren we onze wens om een ‘force for good’ te zijn.

Aan deze voorwaarden voldoet een B Corp-organisatie

Ter voorbereiding op onze deelname aan de B Corp-beweging, zorgen wij dat we als organisatie voldoen aan de volgende drie criteria:

  1. Performance: het leveren van uitzonderlijke sociale en ecologische prestaties. Dit wordt vastgesteld met een assessment op de thema’s governance, workers, community, environment en customers.
  2. Accountability: het streven naar waarde voor mens en milieu. Door onze duurzame missie vast te leggen in de statuten, waarborgen we in de basis dat we oog blijven houden voor de impact van beslissingen op mens en milieu.
  3. Transparency: het geven van openheid over bedrijfsresultaten. Met het delen van een B Impact Report geven we als B Corp-organisatie een samenvatting van de impact op de vijf thema’s. Zo vergroten we de zichtbaarheid van onze activiteiten.

Meer weten over onze aanvraag voor de B Corp-certificering?

In verbinding met elkaar en met het gezamenlijke doel

UBBO KUPER – UMFIELDS