Skip to main content
Samen met jouw team maken we je organisatie klaar voor de toekomst

Wil je jouw bedrijf succesvol verduurzamen, dan moet dat worden doorgevoerd tot in de vezels en haarvaten van je bedrijf. Je bent daarom niet geholpen met een adviesrapport of een paar brainstormsessies. Jij hebt iemand nodig die je daadwerkelijk helpt om de verduurzaming binnen jouw bedrijf te realiseren.

Jouw bondgenoot in de verduurzaming van je bedrijf

Ik sta mijn opdrachtgevers bij als een bondgenoot. Een bondgenoot van jou en jouw medewerkers. De stappen die je als bedrijf moet zetten om te verduurzamen zijn op hoofdlijnen voor elk bedrijf hetzelfde, maar de uitwerking van die stappen zijn voor elk bedrijf verschillend. Ik help jouw bedrijf om de stappen door te voeren op een toekomstbestendige manier die past bij jouw bedrijf. Van strategie tot operatie. Zo zorgen we er samen voor dat jouw bedrijf een duurzame toekomst tegemoet gaat.

In verbinding met alle stakeholders

Zonder verbinding tussen en betrokkenheid van alle stakeholders gaat de transitie niet werken. Daarom zorg ik voor verbinding. Tussen jou en jouw medewerkers en tussen jouw medewerkers onderling. Tussen jou en jouw leveranciers en klanten. En dus ook tussen jou, jouw organisatie en mijzelf.

Concrete stappen zetten op elk niveau

Om te komen tot een duurzame organisatie doe ik, uiteraard in overleg, wat nodig is om dat doel te bereiken. Van strategisch, tactisch tot operationeel niveau.
Op strategisch niveau:
Ik ga met je het gesprek aan over waar de (komende) pijn zit. Of beter: waar het verlangen van jouw bedrijf zit om de stap te zetten. De lastige vragen te stellen. Maar ook: helpen om tot een heldere strategie te komen en die strategie uit te (helpen) rollen. En te bewaken. Met alles wat nodig is om jouw bedrijf verder te helpen.
Op tactisch niveau:
Ik ben er heilig van overtuigd dat middenkader het hart van de onderneming is. Als het middenkader goed z’n werk kan doen en een goede bijdrage levert volgt de rest vanzelf. Met alle ervaring die ik de afgelopen 20 jaar heb opgedaan durf ik te stellen dat hier de grote kracht van Umfields ligt. Een belangrijk doel van mijn werkwijze is ook altijd om gaandeweg het proces de organisatie sterker en zelfstandiger te maken.
Op operationeel niveau:

Aan de slag. What needs to be done, needs to be done. Ook hierin ben ik een bondgenoot. Waar mogelijk beleggen we acties in de organisatie en delegeren ze. Waar dat niet mogelijk is kan ik dit (tijdelijk) oppakken. Geen probleem, met plezier.

Samen gaan we aan de slag om concrete stappen richting verduurzamen te zetten. Zodat jouw onderneming toekomstbestendig, veerkrachtig en wendbaar wordt. Ik ondersteun daarbij zo lang als nodig is, maar het doel is dat jouw bedrijf en jouw team zelfstandig op de nieuwe koers verder kan.

Laten we samen jouw organisatie verduurzamen.
Zet vandaag de eerste stap en
neem contact met me op!

UBBO KUPER  – UMFIELDS