Skip to main content
Succes door duur
zaam en mensgericht ondernemen

Ik maak me niet alleen zorgen om de leefbaarheid van onze aarde, maar ben er ook van overtuigd dat ondernemingen die niet hun rol pakken in de transitie op de korte dan wel lange termijn in de problemen komen. Nu kun je niet werken aan een duurzame bedrijfsvoering als je organisatie zelf niet duurzaam en toekomstbestendig is. Het zijn immers jouw medewerkers die de bedrijfsvoering moeten verduurzamen. Als zij niet de drang hebben om te verbeteren, dan zal er niet veel van terecht komen. Het mooie is dat de meeste medewerkers die drang wel degelijk hebben. Ze beschikken bovendien over de kennis die nodig is om te komen tot de gewenste verbetering. Die moet alleen nog ontsloten worden. Daar help ik je graag bij.

Hoe pak je jouw rol in de transitie?

Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven; dat is per bedrijf verschillend. Maar het is in onze ogen ook een kwestie van gezond boerenverstand. Kijk naar de huidige bedrijfsvoering en stel jezelf de volgende vragen: Wat kunnen we duurzamer doen? Wat is beter voor de aarde? Waar gaan uitdagingen ontstaan? Is ons proces lineair? Blijven grondstoffen (betaalbaar) beschikbaar? Of moeten we dit heroverwegen? En wat willen onze medewerkers en klanten op de korte én de lange termijn?

Samen jouw rol vinden

Umfields helpt om met deze vragen en de antwoorden aan de slag te gaan. Het verduurzamen van je bedrijfsvoering is niet iets wat je in één dag doet. Begin klein en zet continu een klein stapje. Voor je het weet is de wens tot verbetering een verslaving geworden en ben je een van de early adapters in de transitie. En maak je je klaar voor de toekomst!

Een duurzame bedrijfsvoering vraagt om een duurzame organisatie

Je kunt niet werken aan een duurzame bedrijfsvoering als je organisatie zelf niet duurzaam en toekomstbestendig is. Het is immers jouw team, het zijn jouw medewerkers die de bedrijfsvoering moeten verduurzamen. Als zij niet de drang hebben om te verbeteren, dan zal er ook niet veel van terecht komen. Het mooie is dat de meeste medewerkers die drang wel degelijk hebben en ze ook over de kennis beschikken die nodig is om te komen tot de gewenste verbetering. Die moet alleen nog ontsloten worden. Daar help ik je graag bij.

Ik help om jouw onderneming zowel qua bedrijfsvoering als qua organisatie te verduurzamen. Op een manier die bij jou past. Lees hier hoe ik zorg voor blijvend resultaat.

  • Laten we samen jouw organisatie verduurzamen.
    Zet vandaag de eerste stap en
    neem contact met me op!

    UBBO KUPER  – UMFIELDS