Skip to main content
Duurzaamheid krijgt een steeds verplichter karakter

Ik zie veel kansen voor bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering, maar het is simpelweg ook zo dat verduurzamen steeds meer een verplicht karakter krijgt. Om je volledig van dienst te zijn is het daarom van belang om samen te kijken naar verplichtingen die voortkomen uit veranderende wetgeving. Vanuit ‘Europa’ komt wetgeving in het kader van The Green Deal op ons af en deze levert bedrijven nieuwe verplichtingen op. Met name in het kader van rapportageverplichtingen.

CSRD

In 2024 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van
kracht. Deze wetgeving legt aan grote bedrijven* verplichtingen op ten aanzien van rapportage van hun impact op het gebied van klimaat en mens. Omdat deze verplichtingen ver gaan en ook impact hebben op de keten is het een logisch gevolg dat ook kleinere bedrijven in hun hoedanigheid als toeleverancier hiertoe verplicht worden. Het is dus niet zo dat alle mkb-bedrijven achterover kunnen leunen.

* Grote bedrijven zijn bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de drie criteria:
> 250 fte
> € 25 mln balanstotaal
> € 50 mln omzet

Een belangrijke tip!

Doe het om uw bedrijfsvoering te versterken! Niet alleen omdat het moet. Als u de CSRD als aanleiding gebruikt om uw bedrijfsvoering te verbeteren, dan zult u zien dat het u ‘spelenderwijs’ helpt om stappen te zetten in het verduurzamen van uw bedrijfsvoering. Er komt in het verslag immers boven tafel waar verbeterpotentieel zit.

Graag helpen we u hier mee! Op de ons zo bekende praktische werkwijze. Als jouw bondgenoot.

  • Laten we samen jouw organisatie verduurzamen.
    Zet vandaag de eerste stap en
    neem contact met me op!

    UBBO KUPER  – UMFIELDS