Skip to main content

Kontent Structures

Kontent Structures is een totaalleverancier van professionele demontabele aluminiumhallen. Het bedrijf maakte twee jaar geleden een stormachtige groei door met wat groeistuipen tot gevolg. Kontent Structures heeft Ubbo toen gevraagd om te helpen bij het operationaliseren van de strategie van het bedrijf en er zo voor te zorgen dat de organisatie in een rustiger vaarwater terecht komt. Dat rustige vaarwater zorgt er vervolgens voor dat de organisatie de groei om kan zetten in groei van de resultaten.

Gedurende twee jaar zijn we bezig geweest met het opzetten van de organisatie. We zijn daarvoor de organisatie ingedoken en begonnen bij het middenkader. Dit waren jonge, onervaren leiders die onwennig waren in hun rol. Die hebben we bij de hand genomen en richting gegeven. We hebben structuren aangebracht in het orderproces en de overleggen. Daarnaast hebben we  verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden helder vastgelegd. Als coach hebben we onervaren leiders continu bijgestaan om te groeien in hun rol door te luisteren, te adviseren en waar nodig bij te sturen. Maar vooral door henzelf na te laten denken vanuit hun ‘nieuwe’ rol.

Een verandering in structuur en rollen vraagt vaak ook van de DGA of eigenaar om een andere invulling van diens rol. Hierin hebben we de DGA ook gecoacht. Er moesten lastige beslissingen genomen worden en daar hebben we onze verantwoordelijkheid in genomen.

“Als organisatieadviseur en leider helpt Ubbo ons sinds 2021 met het in goede banen leiden van de groei van Kontent Structures. Hij vertaalt continue de strategie van het bedrijf naar de werkvloer en heeft gezorgd dat de jonge onervaren leidinggevenden in hun kracht zijn komen te staan en de bedrijfsvoering leiden.

Ubbo is een verbinder die met oog voor het totale plaatje iedereen de juiste kant op leidt. Hij zet mensen aan tafel, confronteert en zorgt ondertussen dat de operatie zich verbetert en steeds stappen zet. De gangbare werkwijze wordt objectief beoordeeld en waar nodig worden patronen doorbroken.

Als sparringpartner van de directie is hij tevens hiervoor een steunpilaar, onder andere bij organisatorische vraagstukken. Als bondgenoot van de organisatie is hij niet interim manager of consultant, maar net er tussenin. Hij doet precies wat nodig is om de gewenste stappen te zetten.”


Fred Slob

DGA Kontent Structures