Skip to main content

Holwerda Logistics

Holwerda Logistics is een dienstverlener in de transport- en logistieke sector. Ze bieden naast logistieke activiteiten ook transport & distributie alsmede retaildistributie. Daarnaast verzorgen ze voor met name meubel- en keukenproducenten de distributie naar consumenten. Tot slot heeft Holwerda nog een verhuisbedrijf dat onderdeel is van Top Movers.

Holwerda Logistics werd al lange tijd geleid door de directeur grootaandeelhouder. Het bedrijf had de behoefte om zelfstandiger te gaan opereren. Om hiertoe te komen moest de rol van de dga verkleind worden en moest hij meer afstand nemen tot de bedrijfsvoering. Naast deze verzelfstandiging van de organisatie speelde de introductie van een nieuwe, zeer grote klant in de keukendistributie. De impact van deze introductie op de operatie was groot.

“In 2018 gaf Ubbo gedurende een jaar leiding aan de bedrijfsvoering van Holwerda Logistics. De opdracht die hij meekreeg was het zelfstandig laten functioneren van de onderneming, minder afhankelijk van de oprichter-eigenaar.

Om dit te bewerkstelligen heeft Ubbo zich met name gefocust op het positioneren, leiden en in hun kracht zetten van het middenkader. Een aantal dragende krachten van Holwerda zetten een stap naar voren en zijn tot op de dag van vandaag de leidende mensen binnen het bedrijf.

De werkwijze van Ubbo is er een van verbinding maar ook van duidelijkheid scheppen en verantwoording laten nemen.”


Marco te Brake

destijds Directeur Aandeelhouder Holwerda Logistics