Skip to main content

Ondernemers, ceo’s en directeuren: koester je middenmanagers!

Dit artikel van @MT/Sprout weerspiegelt wat ik mijn klanten al jaren adviseer. Het middenmanagement is cruciaal voor het succes van je onderneming, dus zorg ervoor dat zij optimaal kunnen presteren. Ik help je daar graag bij.

Een praktijkvoorbeeld: jaren geleden werd ik ingehuurd voor een opdracht in een groot distributiecentrum van een van de grootste elektronicaconcerns ter wereld. Zoals in het artikel beschreven was ook hier door allerlei ontwikkelingen het middenkader verwaarloosd. En dat vormde één van de grootste problemen. In 1,5 jaar tijd waren er 3 middenmanagers gesneuveld. De oorzaak: ze zaten klem tussen de leiding en de klant, ze hadden feitelijk geen positie en bevoegdheden.

Dit probleem vertaalde zich direct door naar de werkvloer. De mensen op de werkvloer voelden geen vertrouwen en werden bang om beslissingen te nemen. Ze raakten, net als de middenmanagers, verlamd. De oplossing was bedrieglijk simpel: ik gaf de middenmanagers rugdekking. Ik zei tegen hen “ga nou gewoon weer je werk doen, ik zal je steunen”. Het resultaat was verbluffend. De middenmanagers gingen weer verantwoordelijkheid nemen en kregen weer plezier in hun werk. De werkvloer merkte dit ook direct en ging ook weer beter functioneren.

Machtig mooi vind ik dat. En het toont een van mijn vertrekpunten aan: zorg dat je een goed gepositioneerd middenkader hebt en ze doen wonderen voor je.

Gezagvoerder zijn vs. gezag hebben

Marcel Levi verhaalde in het Parool laatst over de vertraging die hij had opgelopen tijdens een Transavia vlucht. Er werd tot zijn verbazing amper gemopperd door de gedupeerde passagiers. Dat kwam door het persoonlijk leiderschap dat de piloot en purser in die situatie tentoon spreidden. Een mooi voorbeeld dat laat zien waar krachtig leiderschap toe kan leiden.

Helaas zijn er veel meer voorbeelden – ook van Transavia – waarin in crisissituaties geen leiderschap wordt getoond. Heeft Transavia dan toevallig gewoon geluk met deze piloot en purser? Geluk zeker, maar toeval zou ik het niet willen noemen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als je investeert in je medewerkers en je mensen in hun kracht zet, ze zich meer betrokken voelen bij het bedrijf en ze daardoor ook meer verantwoordelijkheid gaan nemen.

Als ondernemer of directeur heb je invloed op het gedrag van je medewerkers. Allereerst door zelf het goede voorbeeld te geven; practice what you preach. Maar ook door te luisteren naar je medewerkers, hun feedback serieus te nemen en hen de ruimte en verantwoordelijkheid te geven om de juiste dingen te doen. Bij de medewerkers zit de kennis, zij hebben contact met de klant. Benut die kennis en ervaring dan ook om het bedrijf én de medewerkers beter te laten functioneren!

Dat dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig is laten de talloze slechte voorbeelden zien. Daarom helpen we bij Umfields bedrijven bij deze transitie. Het is onze missie om duurzame, mensgerichte organisaties te bouwen waarin medewerkers floreren en het bedrijf optimaal presteert. Niet met lijvige adviesrapporten, maar door met onze poten in de klei te staan en samen verbetering te realiseren. Wij zijn uw bondgenoot. Klinkt dit als muziek in de oren? Neem dan een kijkje op onze website: https://umfields.nl/

Toptent

Sinds 2 jaar ben ik werkzaam bij Kontent Structures. Een schitterend bedrijf. Jonge mensen, heerlijke drive, en een cultuur waarin we jonge leiders de ruimte geven om te ontwikkelen en groeien. Een opdracht die voor mij de mooiste zijn: het bouwen van een mooie organisatie die vooral als kenmerk heeft dat fouten maken mag en iedereen vanuit vertrouwen mag ontwikkelen en presteren. Met onderstaande producten als resultaat.

Toptent!!

Klik hier voor de video

Jan Rotmans over de noodzaak van een circulaire economie: ‘Alles draait straks om grondstoffen’

Het stikstofdebat is nog maar een klein voorproefje van de chaos die Nederland de komende jaren te wachten staat. Dat stelt Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus University. In dit verhelderende interview met MT/Sprout legt hij uit dat de échte impact op gebied van wetgeving inzake duurzaamheid en circulariteit niet uit Den Haag komt, maar uit Brussel.

Veel van de maatregelen uit de Nederlandse klimaatplannen hebben voor de meeste bedrijven niet direct gevolgen. Maar dat betekent allesbehalve dat deze bedrijven de komende jaren business as usual kunnen bedrijven. ‘In Brussel wordt zo ongeveer elke week wel een wet of amendement aangenomen die het beleid aanscherpt richting duurzaamheid en circulariteit’, aldus de hoogleraar Transitiekunde. ‘Nederlandse bedrijven hebben echt geen idee hoe snel dat gaat en welke enorme impact die maatregelen zullen hebben.’

Umfields staat als bondgenoot bedrijven bij die de omslag naar duurzaam en circulair willen maken, maar nog niet weten hoe dat succesvol door te voeren in hun bedrijf.

Lees hier het artikel