Skip to main content

Auteur: admin

Holwerda Logistics

Holwerda Logistics is een dienstverlener in de transport- en logistieke sector. Ze bieden naast logistieke activiteiten ook transport & distributie alsmede retaildistributie. Daarnaast verzorgen ze voor met name meubel- en keukenproducenten de distributie naar consumenten. Tot slot heeft Holwerda nog een verhuisbedrijf dat onderdeel is van Top Movers.

Holwerda Logistics werd al lange tijd geleid door de directeur grootaandeelhouder. Het bedrijf had de behoefte om zelfstandiger te gaan opereren. Om hiertoe te komen moest de rol van de dga verkleind worden en moest hij meer afstand nemen tot de bedrijfsvoering. Naast deze verzelfstandiging van de organisatie speelde de introductie van een nieuwe, zeer grote klant in de keukendistributie. De impact van deze introductie op de operatie was groot.

“In 2018 gaf Ubbo gedurende een jaar leiding aan de bedrijfsvoering van Holwerda Logistics. De opdracht die hij meekreeg was het zelfstandig laten functioneren van de onderneming, minder afhankelijk van de oprichter-eigenaar.

Om dit te bewerkstelligen heeft Ubbo zich met name gefocust op het positioneren, leiden en in hun kracht zetten van het middenkader. Een aantal dragende krachten van Holwerda zetten een stap naar voren en zijn tot op de dag van vandaag de leidende mensen binnen het bedrijf.

De werkwijze van Ubbo is er een van verbinding maar ook van duidelijkheid scheppen en verantwoording laten nemen.”

ZAES Cycling Wear

Zaes Cycling wear is een leverancier van Custommade fietskleding voor verenigingen en bedrijven. Het bedrijf werkte volgens een manueel proces waarbij er veel afstemming was met de klanten. Hierdoor was het proces heel arbeidsintensief. Nagenoeg alle producten waren build-to-order met zeer kleine hoeveelheden per item. Gevolg was dat het proces heel fijnmazig was in zowel verkoop als operatie met een grote kans op fouten.

Gedurende twee jaar heb ik de ondernemer begeleid in het professionaliseren van zijn processen op alle fronten (met uitzondering van verkoop). Een van de speerpunten in dit traject was het opzetten van een klantenportal om het hele proces te stroomlijnen.

Uiteindelijk is ZAES verkocht aan een grote concurrent. Deze overname is begeleid door een financieel specialist die uit mijn netwerk kwam.

“Tussen 2016 en 2018 heeft Ubbo ons kleine maar snelgroeiende custom-fietskleding bedrijf ZAES geholpen met het operationaliseren van de strategie.

Hierbij heeft hij onder andere veel stappen gezet in het uitbouwen van een goed werkend bestelportal en heeft hij het logistieke proces verbeterd. Als steunpilaar van de ondernemer heeft Ubbo tevens op vele fronten geholpen en geadviseerd om het bedrijf professioneler te maken.

Daarnaast beschikt Ubbo over een groot netwerk van specialisten die hij graag inzet om de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo heeft Ubbo een nieuwe accountant geïntroduceerd die perfect aansloot bij ons als bedrijf en die  nu nog onze zaken behartigd, ook na de verkoop van ZAES aan een strategische partner.”

Kontent Structures

“Als organisatieadviseur en leider helpt Ubbo ons sinds 2021 met het in goede banen leiden van de groei van Kontent Structures. Hij vertaalt continue de strategie van het bedrijf naar de werkvloer en heeft gezorgd dat de jonge onervaren leidinggevenden in hun kracht zijn komen te staan en de bedrijfsvoering leiden.

Ubbo is een verbinder die met oog voor het totale plaatje iedereen de juiste kant op leidt. Hij zet mensen aan tafel, confronteert en zorgt ondertussen dat de operatie zich verbetert en steeds stappen zet. De gangbare werkwijze wordt objectief beoordeeld en waar nodig worden patronen doorbroken.

Als sparringpartner van de directie is hij tevens hiervoor een steunpilaar, onder andere bij organisatorische vraagstukken. Als bondgenoot van de organisatie is hij niet interim manager of consultant, maar net er tussenin. Hij doet precies wat nodig is om de gewenste stappen te zetten.”

700 km en 18.000 hoogtemeters

700 km en 18.000 hoogtemeters in 6 dagen. Bijna 1/3 over gravelpaden en lang niet altijd de makkelijkste paden.
Torino-Nice Rally was een geweldige uitdaging.
Met 6 mannen die 1 gezamenlijk doel hadden: samen in Nice aankomen.

Het is een mooie metafoor voor teambuilding. Als maar helder is waar je naar toe wilt gaat veel vanzelf. Iedereen weet waar z’n kracht zit, iedereen pakt z’n rol. Dat was echt mooi om te zien.
De ene was een fietsenmaker (wat erg handig bleek..), een ander ging koken toen dat nodig bleek. Mijn rol was de routes maken, en de overnachtingen regelen. Ik kreeg mooie complimenten over de routes, maar omdat het m’n hobby is ging ook dat vanzelf.
Als leider is dit ook hoe ik het voor me zie: duidelijk maken waar we met de organisatie naar toe moeten. Dan pakken de mensen het zelf aan. Iedereen wil graag zijn meerwaarde leveren in waar hij goed in is.

Het mooie is dat door het doel dat je hebt alle afzien makkelijk gaat. Want dat viel eigenlijk tegen: we waren best ambitieus geweest in wat realistisch was per dag. En dus werden de dagen best lang maar uiteindelijk klaagde niemand hierover.

En de beloning: alle mooie impressies en momenten onderweg. Oordeel zelf maar!

Gezagvoerder zijn vs. gezag hebben

Marcel Levi verhaalde in het Parool laatst over de vertraging die hij had opgelopen tijdens een Transavia vlucht. Er werd tot zijn verbazing amper gemopperd door de gedupeerde passagiers. Dat kwam door het persoonlijk leiderschap dat de piloot en purser in die situatie tentoon spreidden. Een mooi voorbeeld dat laat zien waar krachtig leiderschap toe kan leiden.

Helaas zijn er veel meer voorbeelden – ook van Transavia – waarin in crisissituaties geen leiderschap wordt getoond. Heeft Transavia dan toevallig gewoon geluk met deze piloot en purser? Geluk zeker, maar toeval zou ik het niet willen noemen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als je investeert in je medewerkers en je mensen in hun kracht zet, ze zich meer betrokken voelen bij het bedrijf en ze daardoor ook meer verantwoordelijkheid gaan nemen.

Als ondernemer of directeur heb je invloed op het gedrag van je medewerkers. Allereerst door zelf het goede voorbeeld te geven; practice what you preach. Maar ook door te luisteren naar je medewerkers, hun feedback serieus te nemen en hen de ruimte en verantwoordelijkheid te geven om de juiste dingen te doen. Bij de medewerkers zit de kennis, zij hebben contact met de klant. Benut die kennis en ervaring dan ook om het bedrijf én de medewerkers beter te laten functioneren!

Dat dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig is laten de talloze slechte voorbeelden zien. Daarom helpen we bij Umfields bedrijven bij deze transitie. Het is onze missie om duurzame, mensgerichte organisaties te bouwen waarin medewerkers floreren en het bedrijf optimaal presteert. Niet met lijvige adviesrapporten, maar door met onze poten in de klei te staan en samen verbetering te realiseren. Wij zijn uw bondgenoot. Klinkt dit als muziek in de oren? Neem dan een kijkje op onze website: https://umfields.nl/

Veiling Zaltbommel

Veiling Zaltbommel is een coöperatie die de belangen van de bij hen aangesloten tuinders behartigd en hun producten verhandeld. In 2019 ging het met de coöperatie zowel qua bedrijvigheid als qua (financiële) resultaten de verkeerde kant op. Tijd voor een strategische heroriëntatie.

Het bestuur heeft toen ons samen met een collega adviseur gevraagd om onderzoek te doen naar een mogelijke toekomst van de coöperatie en hierover een advies uit te brengen. Na een lang en intensief onderzoek hebben we de Veiling Zaltbommel geadviseerd om zelfstandig door te gaan en terug naar de kern te gaan. Daarnaast hebben we de eerste stappen begeleid op dit pad, waaronder het aannemen van een nieuwe commercieel directeur. Tegenwoordig bloeit de veiling als nooit tevoren.

“In een snel veranderend landschap was er voor onze coöperatie dringend behoefte aan een strategische heroriëntatie. In 2019 hebben Ubbo Kuper en Kees van Delft (Flamma Business Development) een onderzoek gedaan naar en advies uitgebracht met betrekking tot de strategische toekomst van het bedrijf.

Uit dit onderzoek bleek dat de veiling zelfstandig door kon, maar dat hiervoor organisatorisch de bakens wel verzet moesten worden. De eerste stappen van de nieuwe strategie zijn door hen gezet, waarbij Ubbo met name aan de operationele- en financiële kant van de nieuwe route werkte.

Met hun inzet hebben zij een eerste aanzet gegeven tot een succesvolle toekomst van Veiling Zaltbommel. Dit tot grote tevredenheid van de leden van de coöperatie, de telers.”

Toptent

Sinds 2 jaar ben ik werkzaam bij Kontent Structures. Een schitterend bedrijf. Jonge mensen, heerlijke drive, en een cultuur waarin we jonge leiders de ruimte geven om te ontwikkelen en groeien. Een opdracht die voor mij de mooiste zijn: het bouwen van een mooie organisatie die vooral als kenmerk heeft dat fouten maken mag en iedereen vanuit vertrouwen mag ontwikkelen en presteren. Met onderstaande producten als resultaat.

Toptent!!

Klik hier voor de video

Jan Rotmans over de noodzaak van een circulaire economie: ‘Alles draait straks om grondstoffen’

Het stikstofdebat is nog maar een klein voorproefje van de chaos die Nederland de komende jaren te wachten staat. Dat stelt Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus University. In dit verhelderende interview met MT/Sprout legt hij uit dat de échte impact op gebied van wetgeving inzake duurzaamheid en circulariteit niet uit Den Haag komt, maar uit Brussel.

Veel van de maatregelen uit de Nederlandse klimaatplannen hebben voor de meeste bedrijven niet direct gevolgen. Maar dat betekent allesbehalve dat deze bedrijven de komende jaren business as usual kunnen bedrijven. ‘In Brussel wordt zo ongeveer elke week wel een wet of amendement aangenomen die het beleid aanscherpt richting duurzaamheid en circulariteit’, aldus de hoogleraar Transitiekunde. ‘Nederlandse bedrijven hebben echt geen idee hoe snel dat gaat en welke enorme impact die maatregelen zullen hebben.’

Umfields staat als bondgenoot bedrijven bij die de omslag naar duurzaam en circulair willen maken, maar nog niet weten hoe dat succesvol door te voeren in hun bedrijf.

Lees hier het artikel