Skip to main content

Holwerda Logistics

Holwerda Logistics is een dienstverlener in de transport- en logistieke sector. Ze bieden naast logistieke activiteiten ook transport & distributie alsmede retaildistributie. Daarnaast verzorgen ze voor met name meubel- en keukenproducenten de distributie naar consumenten. Tot slot heeft Holwerda nog een verhuisbedrijf dat onderdeel is van Top Movers.

Holwerda Logistics werd al lange tijd geleid door de directeur grootaandeelhouder. Het bedrijf had de behoefte om zelfstandiger te gaan opereren. Om hiertoe te komen moest de rol van de dga verkleind worden en moest hij meer afstand nemen tot de bedrijfsvoering. Naast deze verzelfstandiging van de organisatie speelde de introductie van een nieuwe, zeer grote klant in de keukendistributie. De impact van deze introductie op de operatie was groot.

“In 2018 gaf Ubbo gedurende een jaar leiding aan de bedrijfsvoering van Holwerda Logistics. De opdracht die hij meekreeg was het zelfstandig laten functioneren van de onderneming, minder afhankelijk van de oprichter-eigenaar.

Om dit te bewerkstelligen heeft Ubbo zich met name gefocust op het positioneren, leiden en in hun kracht zetten van het middenkader. Een aantal dragende krachten van Holwerda zetten een stap naar voren en zijn tot op de dag van vandaag de leidende mensen binnen het bedrijf.

De werkwijze van Ubbo is er een van verbinding maar ook van duidelijkheid scheppen en verantwoording laten nemen.”

ZAES Cycling Wear

Zaes Cycling wear is een leverancier van Custommade fietskleding voor verenigingen en bedrijven. Het bedrijf werkte volgens een manueel proces waarbij er veel afstemming was met de klanten. Hierdoor was het proces heel arbeidsintensief. Nagenoeg alle producten waren build-to-order met zeer kleine hoeveelheden per item. Gevolg was dat het proces heel fijnmazig was in zowel verkoop als operatie met een grote kans op fouten.

Gedurende twee jaar heb ik de ondernemer begeleid in het professionaliseren van zijn processen op alle fronten (met uitzondering van verkoop). Een van de speerpunten in dit traject was het opzetten van een klantenportal om het hele proces te stroomlijnen.

Uiteindelijk is ZAES verkocht aan een grote concurrent. Deze overname is begeleid door een financieel specialist die uit mijn netwerk kwam.

“Tussen 2016 en 2018 heeft Ubbo ons kleine maar snelgroeiende custom-fietskleding bedrijf ZAES geholpen met het operationaliseren van de strategie.

Hierbij heeft hij onder andere veel stappen gezet in het uitbouwen van een goed werkend bestelportal en heeft hij het logistieke proces verbeterd. Als steunpilaar van de ondernemer heeft Ubbo tevens op vele fronten geholpen en geadviseerd om het bedrijf professioneler te maken.

Daarnaast beschikt Ubbo over een groot netwerk van specialisten die hij graag inzet om de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo heeft Ubbo een nieuwe accountant geïntroduceerd die perfect aansloot bij ons als bedrijf en die  nu nog onze zaken behartigd, ook na de verkoop van ZAES aan een strategische partner.”

Kontent Structures

Kontent Structures is een totaalleverancier van professionele demontabele aluminiumhallen. Het bedrijf maakte twee jaar geleden een stormachtige groei door met wat groeistuipen tot gevolg. Kontent Structures heeft Ubbo toen gevraagd om te helpen bij het operationaliseren van de strategie van het bedrijf en er zo voor te zorgen dat de organisatie in een rustiger vaarwater terecht komt. Dat rustige vaarwater zorgt er vervolgens voor dat de organisatie de groei om kan zetten in groei van de resultaten.

Gedurende twee jaar zijn we bezig geweest met het opzetten van de organisatie. We zijn daarvoor de organisatie ingedoken en begonnen bij het middenkader. Dit waren jonge, onervaren leiders die onwennig waren in hun rol. Die hebben we bij de hand genomen en richting gegeven. We hebben structuren aangebracht in het orderproces en de overleggen. Daarnaast hebben we  verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden helder vastgelegd. Als coach hebben we onervaren leiders continu bijgestaan om te groeien in hun rol door te luisteren, te adviseren en waar nodig bij te sturen. Maar vooral door henzelf na te laten denken vanuit hun ‘nieuwe’ rol.

Een verandering in structuur en rollen vraagt vaak ook van de DGA of eigenaar om een andere invulling van diens rol. Hierin hebben we de DGA ook gecoacht. Er moesten lastige beslissingen genomen worden en daar hebben we onze verantwoordelijkheid in genomen.

“Als organisatieadviseur en leider helpt Ubbo ons sinds 2021 met het in goede banen leiden van de groei van Kontent Structures. Hij vertaalt continue de strategie van het bedrijf naar de werkvloer en heeft gezorgd dat de jonge onervaren leidinggevenden in hun kracht zijn komen te staan en de bedrijfsvoering leiden.

Ubbo is een verbinder die met oog voor het totale plaatje iedereen de juiste kant op leidt. Hij zet mensen aan tafel, confronteert en zorgt ondertussen dat de operatie zich verbetert en steeds stappen zet. De gangbare werkwijze wordt objectief beoordeeld en waar nodig worden patronen doorbroken.

Als sparringpartner van de directie is hij tevens hiervoor een steunpilaar, onder andere bij organisatorische vraagstukken. Als bondgenoot van de organisatie is hij niet interim manager of consultant, maar net er tussenin. Hij doet precies wat nodig is om de gewenste stappen te zetten.”

Veiling Zaltbommel

Veiling Zaltbommel is een coöperatie die de belangen van de bij hen aangesloten tuinders behartigd en hun producten verhandeld. In 2019 ging het met de coöperatie zowel qua bedrijvigheid als qua (financiële) resultaten de verkeerde kant op. Tijd voor een strategische heroriëntatie.

Het bestuur heeft toen ons samen met een collega adviseur gevraagd om onderzoek te doen naar een mogelijke toekomst van de coöperatie en hierover een advies uit te brengen. Na een lang en intensief onderzoek hebben we de Veiling Zaltbommel geadviseerd om zelfstandig door te gaan en terug naar de kern te gaan. Daarnaast hebben we de eerste stappen begeleid op dit pad, waaronder het aannemen van een nieuwe commercieel directeur. Tegenwoordig bloeit de veiling als nooit tevoren.

“In een snel veranderend landschap was er voor onze coöperatie dringend behoefte aan een strategische heroriëntatie. In 2019 hebben Ubbo Kuper en Kees van Delft (Flamma Business Development) een onderzoek gedaan naar en advies uitgebracht met betrekking tot de strategische toekomst van het bedrijf.

Uit dit onderzoek bleek dat de veiling zelfstandig door kon, maar dat hiervoor organisatorisch de bakens wel verzet moesten worden. De eerste stappen van de nieuwe strategie zijn door hen gezet, waarbij Ubbo met name aan de operationele- en financiële kant van de nieuwe route werkte.

Met hun inzet hebben zij een eerste aanzet gegeven tot een succesvolle toekomst van Veiling Zaltbommel. Dit tot grote tevredenheid van de leden van de coöperatie, de telers.”